Her vil I kunne se de seneste ting, der er laver om på siden eller detaljeret info om div. emner.

 

                             Sidste Nyt  -  23. September 2020.
      
    Hej derude.
          Husk, at vi starter kl. 11.00 på lørdag og kl. ca. 13 pakker vi 50m banen ned og flytter den ind på skolen.
          Hvis man vil hjælpe, så bare mød op kl. 12.30, hvis du også vil skyde skal du komme før :-) :-) :-)

          På langdistancebanen er det kun 200m og 300m der er åben og der skydes mellem kl. 11.00 og til max. 15.00.

 

          Ekstra skydninger ift. sæsonplanen :

          Der skydes med VBKL 9 (Cal.22) flg. dage, tidsrum og baner :

          Lørdag d. 7. november kl. 0900 - 1330 på Biatlon banen.

          Søndag d. 8. november kl. 0900 - 1330 på Biatlon banen.

          Lørdag d. 28. november kl. 0900 - 1330 på 50m banen.


                             Sidste Nyt  -  04. September 2020.
      
    Hej derude.
        Våbenkontrol :
          Så er der tid til den årlige våbenkontrol, som vi afholder her i september måned.
          Dette betyder, at medlemmer, med våben, i Skf. Kimbrerne skal møde op på en af træningsdagene (torsdage - fra 17:30 eller lørdage - fra 13:00)
          og 1½ time frem og fremvise våben og dertil hørende våbenlegitimation.
          Sidste frist for fremmøde i september måned er lørdag d. 26.
          Med venlig hilsen
          Bestyrelsen

          Åbningstider i SEP :
          Langdistancebanen har åben Lørdag d. 5. - 12. - 19. og d. 26. fra kl. 1300. (dog kun 200m og 300m)
          50m banen har selvfølgelig også åbent disse dage og i det tidsrum.
          Men herudover har vi også åbent på 50m banen Torsdag d. 10. og d. 17. fra kl. 1730, med lys på skiverne.

          Afslutningsskydninger :
          Der er afslutningsskydninger på 50m og 200m lørdag d. 19. og 26.
          Kan man ikke en af disse dage, så kom en af de andre dage, men husk at sige, at du vil skyde afslutningsskydning.

          Sæsonafslutning :
          Sidste skydning udendørs på 50m er d. 26. september, derefter flytter vi 50m materiellet ind på skolen og der inde starter vi
          indendørssæsonen mandag d. 28. september kl. 1730.
       
 

                             Sidste Nyt  -  08. Juli 2020.
      
    Hej derude.
          Så er der sommerferie lukket i 4 uger. Den nyvalgte Bestyrelse, ønsker alle vores medlemmer og jeres familier,
          samt vores naboer og forretningsforbindelser og andre venner af foreningen, en rigtig god sommer.
          Vi vil gerne takke, for den store støtte, der ydes fra tid til anden, den er meget værdsat.        

          Som vi har skrevet nedenunder, så har vi købt en gas-grill, så kan man købe pølser og brød, som man så, selv griller :-)
          Det vil sige, at hvis man ikke orker, at skal hjem og lave mad, så kan man altid spise, et måltid hos os.
          Menuen bliver jo nok udvidet, når der er stævner m.m.

                          Vi starter efteråret op, mandag d. 3. august kl. 17.30

                                                      Go' Sommer.


                             Sidste Nyt  -  16. Juni 2020.
      
    Hej derude.
          Så fik afholdt vores generalforsamling, tak til de fremmødte. Referat er snart på vej :-)
          Som man kunne se på vores Facebook side, så valgte vi at udskyde præmieoverrækkelsen til efter sommerferien.
          Vores præmieleverandør var/er også berørt af Covid19, hvilket gjorde at han ikke kunne leverer det vi skulle bruge.
          Som noget nyt, så har vi købt en grill, så man kan købe pølser og brød, som man så selv kan grille :-) Der skal nok komme
          mere info ud om dette.
          Vi regner med, at fra på mandag d. 22/6, at overgå til fast åbningstid kl. 18.00 på Kimbrerhøje.

 

                             Sidste Nyt  -  13. Maj 2020.
      
    Hej derude.
          Når vi nu indkalder til Generalforsamling, så er det med en forventning, at der i fase 3, pr. 8. juni, bliver åbnet noget mere op :-)
          Der er stadigvæk visse forbehold, se indkaldelsen ude i menuen.
          Den afholdes på Kimbrerhøje Tirsdag d. 9. Juni kl. 19.00


                             Sidste Nyt  -  13. Maj 2020.
          Rettelse DET KRÆVER TILMELDING TIL 50m banen, se vilkår ude i menuen.

          Hej Derude
         
Nu åbner vi også for 50m banen, fra på torsdag.
          Der gælder de samme vilkår, som på langdistancebanen (se opslag ude i menuen), dvs. det kun er hver anden standplads der er i brug,
          der skal dog ikke bestilles tid, men forvent evt. lidt ventetid. Tidshorisont mindst til d. 8. juni.
          L
angdistancebanen kører videre, indtil mindst d. 8. juni, under de vilkår der står ude i menuen, dvs. tilmelding på tlf. eller sms til Frederik.
          PS.: Klubhus og toiletter er stadig lukket land.


                             Sidste Nyt  -  26. April 2020.

          Hej Derude

          Så er der givet grønt lys til, at man kan åbne skydebanen på visse vilkår.
          Det vil sige, at man d. 4. og 7. maj kan skyde fra nogen af standpladserne på 100m og 200m banen, men der gælder særlige regler,
          følger skrivelsen ude i sidemenuen. Om vi får lov til at lukke mere op d. 11. maj og fremad, ved vi ikke endnu, når vi gør skal vi nok vende tilbage.

          Med hensyn til generalforsamlingen, må vi også se tiden an og se hvad der sker efter d. 10. maj.


 
                           Sidste Nyt  -  23. Marts 2020.


          Som der står på forsiden, udskydes generalforsamlingen på ubestemt tid. Det gøres på baggrund af myndighedernes udmelding i dag (23/3) om,
          at man har forlænget den tilstand, vi i øjeblikket befinder os i, foreløbigt indtil 2. påskedag. (13/4)
         
          Dette medfører, at vi ikke kommer på 15m banen, før sæsonen alligevel slutter, med andre ord, 15m sæsonen er slut.
         
          Hvornår vi så starter udendørssæsonen, er lidt uvist, men vi skal nok kommunikerer ud, når vi ved noget.


                             Sidste Nyt  -  14. Marts 2020.

          VIGTIG INFORMATION ift. Coronavirus / Covid-19 i Danmark

          Kære alle

          Hos Skytteforeningen Kimbrerne tager vi situationen omkring covid-19 meget alvorligt, og vi følger de anvisninger som myndighederne har udstukket.

          Derfor indstilles alle aktiviteter i foreningen indtil 30. marts 2020.

          Ligeledes udskydes dato for afholdelse af generalforsamlingen den 18. marts 2020, til

          Onsdag den 1. april 2020 kl. 19.30 på Kimbrerhøje.

          Forslag til behandling på generalforsamlingen den 1. april 2020, skal være Formand Verner Laursen i hænde senest fredag den 27. marts 2020 på vl@gvdnet.dk.

          Skulle situationen ændre sig væsentligt, vil vi selvfølgelig informerer Jer, her og på vores facebookside.

 

          Med venlig hilsen

          Bestyrelsen


                             Sidste Nyt  -  09. Marts 2020.

          På baggrund af statsministerens anbefaling om, ikke at samle mere end 1000 mennesker til større arrangementer pga. frygten for
          Covid-19 virus smitten, har DGI skydning valgt, at aflyse alle 15m DM'er her i foråret.

          Her lidt om fremtiden i vores egen lille andegård:
          Vi holder afslutningsskydninger mandag d. 30/3 og torsdag d. 2/4 inde på 15m.
          Sidste træning / skydedag på 15m er torsdag d. 2/4, derefter pakker vi anlægget ned og flytter det lørdag d. 4/4.
          Efter Påsken, starter vi op ude på Kimbrerhøje, torsdag d. 16 april kl. 18.30, på 50m, 200m og 300m og igen om lørdagen kl. 13.00.

          Der er Ordinær Generalforsamling på Kimbrerhøje onsdag d. 18. marts kl. 19.30, vel mødt.
          Forslag man ønsker behandlet på generalforsamlingen, sendes til Verner på: VL@GVDNET.DK
          Vi er i forhandling med Kommunen om sæsonplanen, når det er afgjort, vil der blive lagt en farvet "Sommerkaldender" op, hvori
          man kan se, hvilke dage der skydes og på hvilke baneafsnit.


                             Sidste Nyt  -  11. Februar 2020.

          Så er den gældende Resultat og Præmie liste klar.
          Præmier vil blive delt ud ved de kommende større stævner NJM og DM, dem vi ikke træffer der, vil vi sende præmierne til.
          Tak til dem der har støttet op om vores stævne og Tillykke til vinderne.


                             Sidste Nyt  -  27. Januar 2020.


          Så fik vi afviklet vores 15m Riffelstævne, tak til alle deltagere. I dag er det "kun" den midlertidige resultatliste der lægges op.
          Når listen er kontrolleret af KAP (DGI skydnings repræsentant der kontrollerer, at skytter er rigtig klassificeret), så bliver
          den gældende Resultat og Præmie liste lagt op her på hjemmesiden.
          Præmier vil blive delt ud ved de kommende større stævner NJM og DM, dem vi ikke træffer der, vil vi sende præmierne til.
          Tak til dem der har støttet op om vores stævne og Tillykke til vinderne.

 

                              Sidste Nyt  -  01. Januar 2020.  -  "Godt Nytår"

          Godt Nytår til alle - Håber I har og har haft en god Juleferie.

          På 15m, starter vi op allerede i morgen torsdag d. 2. kl. 18.30 og herefter kører vi bare på, med træning hver mandag og torsdag frem til Påsken.

          Vi har dog lige vores eget 15m Riffelstævne som afvikles, mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag i uge 4 (d. 20. - 26. januar)
          For nærmere oplysninger, se Indbydelsen ude i sidemenuen.

          Vinterskydning starter på lørdag d. 4. kl. 1300, for mere info, se ude i sidemenuen under "Vinterskydning".                              Sidste Nyt  -  01. December 2019.


          Siden sidst, har vi delt præmier ud for udendørssæsonen, haft 2 hold med, ved landsdelsfinalen for skole DM i skydning i Thisted og
          LDT'en er startet (LandsDelsTurnering) for 4 mands hold. Og så nærmer Julen sig med hastige skridt .....

          Præmieoverrækkelsen gik godt og der var mange glade vindere og til tider også overraskede vindere. Vi samler jo præmier sammen for
          udendørssæsonen. Vi får tilsendt præmier, når vores medlemmer har deltaget i noget, uden for klubben og de har vundet.
          Det kunne være andre klubbers stævner, NJM, LDT'en eller bare vores eget stævne.
          Ikke alle får kontrolleret om de vandt noget, derfor de overraskede vindere.

          Skole DM i skydning, som er for elever i 5. kl., er i år, stukket helt af, vi har haft vildt mange elever igennem og endte med, at have hele
          32 hold med i indledende runder, ud af 273 hold ! Det er faktisk 11,7% af alle skytter der deltog i hele Nordjylland !!!
          De 2 placeringer der også gav en finaleplads var en 4. og en 10. plads ud af de 273 hold ganske enkelt flot.
          I Thisted til Landsdelsfinalen fik de 2 hold en 12. og en 18. plads. Det var faktisk OK, børnene havde en god dag og lærte en masse.

          I LDT'en går det også godt, der er skudt 2 ud af 4 runder og vi har 2 hold med som lige nu ligger på en 3. og en 7. plads ud af 19 hold, super flot.
          Af de 19 hold er der 6-8 stykker der går videre til NJM, hvor de så kæmper om en plads til DM, vi håber det bedste til NJM.

          Julen nærmer sig og vi holder afslutning for de unge mandag d. 16 dec. kl. 18.30 og dagen efter for de knap så unge kl. 20.00.
          Husk tilmelding nede på banen, ellers se ude i menuen, opslaget om juleafslutning.
          Sidste træning i år er torsdag d. 12 dec. og så starter vi allerede igen d. 2. jan. 2020.

          Her kan I se de forskellige resultater :
                    Indledende resultater for skole DM i skydning.
                    Resultat efter 2. runde af LDT'en.
                    Resultater fra skole DM - landsdels Finalen. 
                                                          Sidste Nyt  -  04. Oktober 2019.


          Så kom vi i gang inde på skolen, med indendørssæsonen. Vi træner Mandage og Torsdage fra kl. 18.30 og frem til 21.00. MEN kom ikke for sent,
          vi lukker før tid, hvis der ikke rigtig er nogen der skal skyde.

          Den normale udendørssæson er slut, men vi er en gruppe medlemmer, der gerne vil holde vores udendørs skydefærdigheder ved lige.
          Derfor er der Vinterskydning 1. og 3. lørdag i måneden, hen over vinteren. For korrekte datoer, kig ude i sidemenuen under "Vinter-Kalender"
          INFO og Datoer, om Vinterskydning, kan også ses her.

          Husk at sætte X i kalenderen Lørdag d. 26/10 kl. 14.00, hvor der er præmieuddeling for udendørssæsonen som lige er sluttet.
          Det foregår ude i klubhuset på Kimbrerhøje.
         
          

                              Sidste Nyt  -  07. September 2019.

          Så er Præmierne fra vores Sommer Stævne uddelte, eller der er lavet aftale om, hvordan de sidste får dem (Voksen DM sidst på måneden)
          Alle fra Kimbrerne, får deres præmier til Præmieoverrækkelsen, d. 26. oktober kl. 14.00 på Kimbrerhøje. Tillykke til alle vinderne.         

          U
dendørssæsonen er ved at være slut, derfor nogle detaljer om åbningstider, afslutningsskydninger m.v. for den næste måneds tid.
          Efteråret har meldt sin ankomst det betyder, at der ikke er lys nok om aftenen til at skyde ordentligt.
         
          Derfor overgår vi til skydning om lørdagen kl. 13 - 16, her i september.
          Vi har jo lys på 50 m skiverne, så derfor er denne bane også åben torsdage i september fra 1830-2100.
          Så kan man rigtig få pudset formen af, inden man evt. skal til DM eller bare gøre klar til vores afslutnings skydninger her sidst på måneden.
         
          På langdistance banen, er tilladelsen til at bruge 100 m banen, for i år, udløbet.
          Da vi ikke har lys på 200 m og 300 m, er der kun åbent på disse baner om lørdagen fra 13 - 16.

          Lørdag d. 28. september slutter vi udendørs sæsonen af med afslutningsskydning på 50 m og 200 m, hvis man ikke kan denne dag,
          er der også mulighed lørdag d. 21., husk at sige det inden man skyder.

          Info: Hvis man vil være med om præmier for årsresultatet, skal man have gennemført mindst 10 skydninger inde på 50 m
                   eller 6 skydninger inde på vores 200 m.

          15 m sæsonen starter inde på Vesterkærets Skole mandag d. 30. september kl. 1830.

          Slutteligt skal nævnes at vinterskydning kører som den plejer 1. og 3. lørdag hen over vinteren på 200 m. Se "Vinterkalenderen" for mere info.
 

                              Sidste Nyt  -  16. August 2019.

          Så er præmie og Resultat listen, fra vores udendørsstævne klar. Vi vil gerne takke alle som har deltaget. Vi regner med at kunne dele
          præmier ud til NJM evt. lørdag ude i Dall. De klubber og folk vi ikke træffer hos os selv eller i Dall, kontakter vi på anden måde.

          Mandag 19/8 er der alm. træning på alle baner - Torsdag 22/8 er der NJM på 50m og 200m. På 50m er der kun få tider tilbage,
          hvis man ikke deltager i NJM, men gerne vil træne, skal man have lidt tålmodighed. På 200m skulle der være rigelig med plads,
          også hvis man bare vil træne.          

                              Sidste Nyt  -  28. Juni 2019.


          Så er vi godt i gang med vores stævne, hvis man ikke nåede at tilmelde sig, inde på skydetilmelding, så møder man bare op lørdag,
          som er sidste dag med alm. Hoved- og Mesterskabsskydninger. Husk der er finaler Søndag, med kæmpe præmier på højkant.


                              Sidste Nyt  -  09. Juni 2019.


          Hej derude.
          Så er det snart Skt. Hans (23/6) se indbydelse ude i menuen og vel mødt, husk tilmelding, så vi ved hvor mange griller, vi skal tænde op i :-)

          En lille rettelse:
          Nu har vi fået planen for NJM i uge 34 og det viser sig, at der kun skal skydes på vores bane en gang, det er om torsdagen d. 22/8.
          Det gør, at vi holder åben om mandagen d. 18/8 på alle distancer, som var det en alm. mandag, det er det jo så blevet til.
          Det vil så også sige, at der ikke skydes om lørdagen, sommerkalenderen er rettet til.

                                   Sidste Nyt  -  31. Maj 2019.

          Hej derude.
          Så er det i aften kl. 18:30 vi indvier den nye 100m bane. :-)


                                       Sidste Nyt  -  29. Maj 2019.


          Hej derude, så fik vi svar på sæsonplanen og det gik som frygtede, det korte af det lange er, at der fra mandag d. 3/6 - torsdag d. 29/8
          kun skydes om Mandagen og Torsdagen (minus helligedage og ferie) som hovedregel. Stævner m.v. kører som de plejer.
          Det nemmeste er at kigge på sommerkalenderen, for at se hvilke dage der skydes, den er tilrettet pr. 31. maj 2019.
          Ang. 100m banen, så er vi i gang med de sidste tilslutninger og afprøvninger og håber den kan tages i brug mandag og hvis ikke så håber vi på torsdag.

                              Sidste Nyt  -  15. Maj 2019.

          Hej derude, så er vi klar med indbydelserne til vores Sommer Riffel Stævne og vores 90 års klub Jubilæum.
          Det bliver en uge med gang i den, som kulminer med finaler om søndagen :-)

          Endelig regner med at åbne 100m banen, d. 1. juni kl. 09.00, hvis alt går som det skal.

          Sommerkalenderen er nu rettet til, med de rigtige 100m dage og bedre farveforklaring nedenunder kalenderen
          samt åbningstider :-)
          Dvs. at man nu kan bruge kalenderen til, at se hvilke baneafsnit der er åben og hvornår.

        
                              Sidste Nyt  -  07. Maj 2019.
         
          Hej derude, I årsprogrammet står der "Familiedag" på lørdag, den er vi nød til at aflyse, da mange af dem der skulle
          stå for det er forhindret. Det er vist noget med at der er mange der bliver konfirmeret i den her tid 
          Vi se om vi kan lave den senere eller også tager vi den op igen næste år 

         
          Lidt om åbningstider og andre opgaver. På Torsdag er der åben på 50m og langdistancen fra kl. 18.30. 
          På Torsdag tager Hugo og børnene til Vodskov og skyder i landsdelsturneringen (LDT) og ÅKL tager til Hjallerup 
         
          På Lørdag er det den sidste jægerdag i denne omgang. Langdistancebane er også åben for alm. skytter.
          Hvis du er jæger så kig lidt længere nede, for en forklaring på hvem der skal møde hvornår.

          Husk at kigge på sommerkalenderen og farverne for hvilke baneafsnit der er åben og hvornår
          samt kig lidt længere nede for en uddybende forklaring 
         
          Nu er der ikke så mange uger tilbage til vores Jubilæum og vi mangler stadigvæk, at få malet klubhuset indvendigt.
          Vi har fået malet noget, men mangler stadig en del, jeg vil være ude på banen på lørdag fra 08.00 til ca. 15.00,
          hvis du har lyst til at gi' en hånd så kig ud.  


 

                              Sidste Nyt  -  29. April 2019.

          Hej derude, vi har fundet et par småfejl i sommerkalenderen på hjemmesiden, de er nu rettet :-)

          Dvs. at man nu kan bruge kalenderen til, at se hvilke baneafsnit der er åben hvornår (dato).
          Som hovedregel, hvis det er mandag til og med fredag, så er der åbent fra kl. 18.30 - til senest 21.00,
          dog kan vi lukke før tid hvis der ikke er nogen skytter :-)

          Kig nu i kalenderen på den rigtige farve, for om der er åben, på et givent baneafsnit.

          Der vil i denne sæson være dage, hvor det kun er 50m banen der er åben og der er dage hvor det kun er
          langdistancebanen der er åben og selvfølgelig dage hvor begge er åben :-)

          Om lørdagen skal man lige holde tungen lige i munden :-)

          Hvis 50m (Gul Farve) (Vbkl. 9) er åben er det fra kl 13.00 - 16.00 (se ovenfor med reduceret åbningstid)

          Når 100m (Creme/hud-farven) bliver taget i brug, vil der være åbent på hele langdistancebanen,
          fra 09.00 - senest 16.00. (Vbkl. 1 og 3)

          Dage kun med Alm. 200m og 300m (Lysegrøn Farve) (Vbkl. 3) er der åben fra kl. 13.00 - 16.00 :-)

          Jægerdage (Rød Farve) (Vbkl. 1) vil altid være sammen med "Grøn Farve" (Vbkl. 3)
          i tidsrummet kl. 09.00 - senest 16.00.

          En lille kommentar til jægerdage, som vi holder med Aalborg Jæger Klub:
          Jægere fra andre klubber er også velkommen.

          Men vi har delt dage ind sådan at, som hovedregel er det rutineret jægere, der kommer mellem 09-12.

          Og mellem 12 - 16 er det de nye jægtelever der undervises :-) Vi vil også om eftermiddagen, kunne have
          en bane åbent, hvis man ikke har mulighed for at komme om formiddagen :-)

          Hvis I er i tvivl så ring til undertegnede.

          Håber at det her er uddybende og ikke forvirrer :-)

          Men vi er jo underlagt en miljøgodkendelse, som har nogle vilkår der gør, at visse våbenklasser skal skyde
          samme dag og der er også grænser for, hvor mange dag vi må skyde om ugen m.v.

          På klubbens vegne og med håb om en god sæson :-)

          Brian Rubæk

          Skytteforeningen Kimbrerne
          Bestyrelsesmedlem
          Langdistanceformand
          Sagsbehandler på Miljøområdet
          22132312.

 

                              Sidste Nyt  -  23. April 2019.

          Så er sæsonplanen godkendt, grunden til at den først foreligger nu er, at der har været skrevet lidt frem og tilbage,
          angående visse præciseringer. Og der gik Påske i den :-) Så der skydes fra kl. 09 - 16 på lørdag.
          En lille nyhed vi kan lufte er, at vi nu er gået i gang med at bygge skiveskuret til vores nye 100m bane.
          Vi har stadigvæk ikke en tidsplan vi kan nævne, men vi skal nok komme ud med en indvielsesdato, så snart vi ved den.
                  

 

                              Sidste Nyt  -  20. April 2019.

          Så er vi klar med indbydelsen til præmieuddeling d. 4. maj kl.14.00 på Kimbrerhøje.
          HUSK at tilmelde Jer, af hensyn til brød og kaffe, se indbydelsen.

          I forhold til, at vi holder stævne og 90 års klub jubilæum i uge 26, vil vi gerne have malet klubhuset indvendigt. (lofter og vægge)
          Hertil kunne vi godt bruge noget hjælp, man kan hjælpe flg. lørdage, hvor vi alligevel er på Kimbrerhøje :-)
          Alle dage er vi der ude 0900 - 1600 flg. dage : Lørdag d.  27/4  +  4/5 (præmieruddel. kl. 14)  +  11/5 (Familiedag)  -  Som I kan se sker der
          andre ting de lørdage, kunne man nu gi' en hånd en times tid, når man alligevel skal derud, ville det jo være alletiders :-)
          Man kan også gi' en hånd med udendørsarealerne, bede, buske m.v. :-)

 

                              Sidste Nyt  -  13. April 2019.

          Så er vi i gang med den nye udendørssæson. Vi smug startede jo på 50m i torsdags.
          I dag lørdag var hele banen åben.
          Næste gang vi skyder er Torsdag d.25/4, og det er KUN på 50m, hvor vi har lys på skiverne.
     
    Grunden til at vi ikke skyder på langdistancen på hverdage i April er, at der hurtigt om aftenen, ikke er lys nok og vi har kun lys på 50m skiverne.
          Næste gang der også er åben på langdistancen er lørdag d. 27/4 tidspunktet vil blive oplyst her og på FB senere, samt en forklaring hvorfor den ikke kan oplyses nu.

 

                              Sidste Nyt  -  April 2019. 

          Så Sæsonplanen lagt op, men vi venter på kommunens godkendelse, så rettelser kan forekomme.
          Aktivitets Oversigten er OK og den vi går efter.
          Derudover ligger der både Sommer og Vinter kalendere, hvor der er nogle småting der mangler at blive afklaret,
          så rettelser kan forekomme, men skal nok blive offentliggjort her inde.

 

                              Sidste Nyt  -  Marts/April 2019. 

          Så fik vi afholdt vores generalforsamling og tak til de fremmødte og tillykke til de (gen)valgte.
          Referatet ligger under "Arkiv", hvor også en del resultatlister er lagt ind.

          Hermed lidt info om den nærmeste fremtid.

          På torsdag d. 4/4 er der afslutningsskydning.

          På Fredag d. 5. april kl. 14.00, pakker vi så det hele ned, inde på skolen og flytter det ud, på Kimbrerhøje ude i Svenstrup.

          Jo flere hænder jo hurtigere går det, så hvis du vil hjælpe, så gi' os besked inde på skolen torsdag eller ring 22132312.

          Sidst men ikke mindst ..... Vi starter den nye udendørssæson officielt lørdag d. 13. april kl. 13.00 på 50m-200m-300m.

          MEN vi smug træner, med lys på skiverne, på 50m banen, allerede torsdag d. 11. april kl. 1830.

         Ovre på arkiv siden er der masser af nye resultat links m.v.

 

                              Sidste Nyt  -  Februar 2019. 

          Vi har afviklet vores stævne her sidst i januar, og det gik godt, en Tak til alle der deltog og til alle hjælperne,

          uden dem var det ikke muligt af lave stævnet :-)

          Præmier er delt ud til deltagere fra andre klubber, vindere fra Kimbrerne får deres til præmieoverækkelsen

          d. 4. maj uden på Kimbrerhøje.

 

                              Sidste Nyt  -  December 2018. 

          Der er nu ryddet lidt op på siden og Indbydelsen til vores Riffelstævne er lagt ud i sidemenuen.
          Vi ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår.
                             

 

                              Sidste Nyt  -  April 2018. 

          Vi har nu lukket op for, at man også kan komme og skyde til vores Riffel Stævne
          både Torsdag d. 24. og Mandag d. 28. fra kl. 18.00 til 20.30 disse 2 dage.
         
          Man kan selvfølgelig stadigvæk også komme og skyde Lørdag og Søndag fra 09.00 - 16.00.
         
          Grunden til at vi har udvidet stævnedagene er, at der har været mange af vores normale støtter,
          som har givet udtryk for, at de skulle andre uopsættelige ting i den weekend, så derfor denne service.
         
          Tiderne er allerede rettet i   www.skydetilmelding.dgi.dk   Så bare ind og meld Jer til. Vel mødt på Kimbrerhøje.

 

                              Sidste Nyt  -  Februar 2018.

                              Ændrede ting på siden, for nyligt :

        Sidemenu          -          Ændret                 Præmieliste lagt op.

        Forside              -          Ændret                 "Lys-avis"  

 

                              Sidste Nyt  -  August 2017.

                              Ændrede ting på siden, for nyligt :

        Sidemenu          -          Ændret                 Resultatliste lagt over i arkiv og 300m aftenstævne er fjernet.

        Forside              -          Ændret                 "Lys-avis"  


                              Sidste Nyt  -  Juni 2017.

                              Ændrede ting på siden, for nyligt :

        Sidemenu          -          Ændret                 Skt. Hans 2017

        Forside              -          Ændret                 "Lys-avis"  

 

                              Sidste Nyt  -  Juli 2017.

                                                                              Sommerferien er over os.

 

                              Sidste Nyt  -  Juni 2017.

                              Ændrede ting på siden, for nyligt :

        Sidemenu          -          Ændret                 Skt. Hans 2017

        Forside              -          Ændret                 "Lys-avis"  

 

                              Sidste Nyt  -  Maj 2017.

                              Ændrede ting på siden, for nyligt :

        Forside              -          Ændret                "Lys-avis".

        Sidemenu          -          Ændret                 Indbydelse Kimbrernes Sommerstævne 2017.

        Sidemenu          -          Ændret                 300m Aftenstævne.


                              Sidste Nyt  -  Marts 2017.

        Vi har indsendt vores sæsonplan til godkendelse, det betyder at der kan komme ændringer,
        i forhold til visse af de ting, der var lagt op på hjemmesiden.

        Den nye og gældende aktivitetsoversigt er lagt op.

        Læg mærke til at der nu også er en vinter kalender der viser hvilke dage der skydes vinterskydning ude på  

        Kimbrerhøje.

       

 

 

        NYT ang. vores åbningstider :

Åbningstiden kan afkortes, hvis der ikke er mange skytter på en given træningsdag.

Lukning vil dog tidligst finde sted en time før.

 

    Ændrede ting på siden, for nyligt :

        Sidemenu                                                                                  Ændret

        NY ! Aktivitets Oversigt for 2017 / 2018                                Ændret

        NY ! Aktivitets kalender for 2017                                           Ændret, men ikke godkendt.

        NY ! Midlertidig Sæsonplan for 2017 / 2018                           Ændret, men ikke godkendt.