Generalforsamling

Covid og Generalforsamling

Hej derude

Så er det ved at være generalforsamlings tid, indkaldelsen og udkast til vedtægtsændringer ligger ude i siden.

Hvis “mor” Mette (statsministeren) ikke kommer med nyt om restriktionerne, dvs. lempelser der gør, at vi kan gennemføre generalforsamlingen lovligt og de ikke kommer senest på søndag d. 14. marts, (lempelser) så vil vi udskyde generalforsamlingen til senere, hvor vi kan gøre det lovligt.

Hvis den udskydes, vil der blive udsendt en ny indkaldelse, og som sidste år, hvor vi også udskød den, vil indkomne forslag til d. 17/3, ligeledes blive overført til den ny generalforsamling.

Det blev vedtaget på sidste års generalforsamling, at vi skulle indføre, det med familierelationer i bestyrelsen, i vores vedtægter.

Det har vi så gjort, men vi har også kigget på resten af vedtægterne og besluttede at føre dem “up to date” så de er tidssvarende.

Det har medført gennemgribende rettelser, hvoraf de fleste har at gør med systematikken, dvs. at vi har samlet de forskellige ting under den overskrift de hører til.

Det er også “kun” 31 år siden de er rettet sidst 🙂

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *