Velkommen til Skytteforeningen Kimbrerne

Kimbrerhøje
Atletikvej 40
9230 Svenstrup

Sommerkalender er nu på siden, og du kan få et overblik over åbningsdagene og åbningstiderne i sommersæsoen her: https://kimbrerne.dk/sommerkalender/

  • Referat fra generalforsamlingen 2024
    Hermed Referat fra generalforsamlingen d.14/3 2024
  • Referat fra den ekstraordinære generalforsamling d. 16/11 – 2023
    Skf. Kimbrerne – Ekstraordinær generalforsamling den 16/11-23, der var rettidigt indkaldt til ekstraordinær generalforsamling på Kimbrerhøje, med det ene punkt, kontingentstigninger pr. sæson 2024. Generalforsamlingen var beslutningsdygtig, og bestyrelsens forslag om kontingentstigninger blev enstemmigt vedtaget. Der var fysisk fremmøde på 11 personer + 4 brevstemmer. På vegne af Skytteforeningen Kimbrernes bestyrelse
  • Vinterskydning 2023/24
    hermed datoerne for vinterskydning 2023/24 7/10 21/10 4/11 18/11 2/12 16/12 6/1 20/1 3/2 17/2 2/3 Alle dage er fra kl.13 på Kimbrerhøje Dette gælder KUN for banerifler!