Velkommen til Skytteforeningen Kimbrerne

Kimbrerhøje
Atletikvej 40
9230 Svenstrup J

Vesterkærets Skole
Skydebanevej 1
9000 Aalborg

  • Tillæg til skyde tid
    Hej derude Tillæg til skyde tid: Der vil ekstraordinært blive skudt fra kl. 1030 frem til normal åbningstid kl. 1300 lørdag d. 24. april på 50m banen. Grundet privat arrangement.
  • Udskydelse af Generalforsamling m.m.
    Hej derude Som det står nedenunder, så er vi nød til at UDSKYDE generalforsamlingen, indtil forholdene tillader det. Der vil blive udsendt en ny indkaldelse, når forholdene tillader at afholde den. Hvis man har indsendt forslag, til generalforsamlingen som skulle være holdt på onsdag, så bliver de overført til den ny, vi indkalder til, når vi må. Man er også velkomne til at indsende dem igen 🙂 Man kunne fordrive tiden, indtil vi indkalder den ny generalforsamling, med at studerer de vedtægtsændringer vi har lagt frem 🙂 Pas på jer selv derude, i mellemtiden 🙂 Ang. en evt. åbning af 50m her i marts, så er det ikke muligt. Som der står nedenunder, så “smug” åbner vi udendørssæsonen, ved kun at åbne 50m med lys på skiverne Torsdag d. 8 april kl. 17.30 Lørdag d. 10. april åbner vi officielt udendørssæsonen på 50m, 200m og 300m kl. 13.00   (100m banen åbner først mandag d. 3. maj)
  • Covid og Generalforsamling
    Hej derude Så er det ved at være generalforsamlings tid, indkaldelsen og udkast til vedtægtsændringer ligger ude i siden. Hvis “mor” Mette (statsministeren) ikke kommer med nyt om restriktionerne, dvs. lempelser der gør, at vi kan gennemføre generalforsamlingen lovligt og de ikke kommer senest på søndag d. 14. marts, (lempelser) så vil vi udskyde generalforsamlingen til senere, hvor vi kan gøre det lovligt. Hvis den udskydes, vil der blive udsendt en ny indkaldelse, og som sidste år, hvor vi også udskød den, vil indkomne forslag til d. 17/3, ligeledes blive overført til den ny generalforsamling. Det blev vedtaget på sidste års generalforsamling, at vi skulle indføre, det med familierelationer i bestyrelsen, i vores vedtægter. Det har vi så gjort, men vi har også kigget på resten af vedtægterne og besluttede at føre dem “up to date” så de er tidssvarende. Det har medført gennemgribende rettelser, hvoraf de fleste har at gør med systematikken, dvs. at vi har samlet de forskellige ting under den overskrift de hører til. Det er også “kun” 31 år siden de er rettet sidst 🙂